شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران ( سهامی عام )

Manufacturer & Medical Disposable Items

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

لوح ها و افتخارات

آزمایشگاه همکار

شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران ( سهامی عام ) دارای آزمایشگاه آکرودیته مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

accredited