شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

 

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

باند کشی فشاری ( با فشار کم، متوسط و بالا)

باند کشی فشاری ( با فشار کم، متوسط و بالا)

باند پانسمان کنار بافته  شکل پذیر

باند پانسمان کنار بافته شکل پذیر

باند سوختگی کنار بافته شکل پذیر

باند سوختگی کنار بافته شکل پذیر