شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران ( سهامی عام )

Manufacturer & Medical Disposable Items

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

جیپسوباند

جیپسوباند

سلوباند

سلوباند

سلونا

سلونا

دی کست

دی کست