شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

 

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

پنبه های هیدروفیل توپک (سفید و رنگی)

پنبه های هیدروفیل توپک (سفید و رنگی)

پنبه های هیدروفیل زیگزاگ

پنبه های هیدروفیل زیگزاگ