شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران ( سهامی عام )

Manufacturer & Medical Disposable Items

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

پنبه های توپک (سفید و رنگی)

پنبه های توپک (سفید و رنگی)

پنبه های هیدروفیل

پنبه های هیدروفیل