شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

 

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

گاز طبی استریل

گاز طبی استریل

گاز طبی غیر استریل (ساده و نخ دار)

گاز طبی غیر استریل (ساده و نخ دار)