شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران ( سهامی عام )

Manufacturer & Medical Disposable Items

تولید کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

باند کشی فشاری ( با فشار کم - متوسط)

باند کشی فشاری ( با فشار کم - متوسط)

باند پانسمان کنار بافته  شکل پذیر

باند پانسمان کنار بافته شکل پذیر

باند سوختگی کنار بافته

باند سوختگی کنار بافته