شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

 

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

باند کشی طبّی شفا BPI

باند کشی طبّی شفا BPI

باند پانسمان طبّی شفا BPI

باند پانسمان طبّی شفا BPI

باند سوختگی طبّی شفا BPI

باند سوختگی طبّی شفا BPI