شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

وِل باند BPI

وِل باند BPI

ویبریل BPI

ویبریل BPI