شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

 

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

ویژگی های باند زیرگچ خوب چیست؟(بخش اول)

چرا بایستی جنس باندگچ، پنبه صددرصد باشد؟ ج: اگر جنس باند زیرگچ 100درصد پنبه نباشد

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 62 ادامه مطلب

ویژگی های باند زیرگچ خوب چیست؟(بخش دوم)

چرا بایستی باند زیرگچ در هنگام بانداژ توسط کاربر، براحتی باز شود؟ ج: اگر باند زیر گچ در حین مصرف توسط کاربر، براحتی پاره نشود

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 61 ادامه مطلب

ویژگی های باند گچی خوب چیست؟(بخش اول)

چرا بایستی میزان ریزش باند گچی در بسته بندی و حین گیرش داخل لگن، کم باشد؟ ج: در صورتیکه مقدار ریزش زیاد باشد...

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 60 ادامه مطلب

ویژگی های باند گچی خوب چیست؟(بخش دوم)

چرا بایستی طول و عرض باند مطابق مقدار اعلام شده باشد؟ ج: در صورتیکه طول و عرض باند از مقدار اعلامی کمتر باشد...

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 62 ادامه مطلب

زمان گیرش باند گچی

زمان گیرش باند گچی باید چه ویژگی هایی داشته باشد. زمان گیرش باند گچی باید چه ویژگی هایی داشته باشد.

۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 86 ادامه مطلب

نقشه باند گچی ارتوپدی چرا بایستی یکنواخت و یک شکل باشد؟

اگر نقشه سطح باندگچی یکنواخت و یک فرم نباشد هنگامیکه باندگچی را در لگن آب با دمای حداقل 19 و حداکثر 21 درجه می گذاریم آب براحتی ...

۱۳۹۹/۰۷/۰۱ 113 ادامه مطلب